ჩვენი ჩანაწერები

გია ყანჩელის უკანასკნელი ნაწარმოები “წუთისოფელი”

გია ყანჩელის უკანასკნელი ნაწარმოები “წუთისოფელი”

საქართველოს სახელმწიფო კამერული გუნდი, დირიჟორი – სვიმონ ჯანგულაშვილი, გიორგი ცაგარელი – ალტი, ლიზი რამიშვილი – ჩელო, ზვიად მიჩილაშვილი, ვადიმ შიშკინი, გიორგი პაპუნაშვილი, საინფორმაციო მხარდაჭერა ტვ. იმედი

ჩაწერილია “საავტორო სტუდიის” მიერ.

Giya Kancheli’s last opus – “Tsutisopheli”

Trinity Cathedral choir. Conductor – Svimon Jangulashvili. Giorgi Zagareli, Lizi Ramishvili, Zviad Michilashvili, Vadim Shishkin,  Giorgi Papunashvili.

Recorded by “Author’s Studio”.