ჩვენი ჩანაწერები

Psalm 95 – Lechu Neranena L’ Adonai

This Score is Property of ,,Ushqari” Foundation.

Composer Tamar Salukvadze.

Please feel free to contact Dr. David Dzneladze : phondiushqari@gmail.com Psalm 95:1-7 (Hebrew Transliteration) Lechu neranena Le’Adonai, nariah le’tsur yesh’einu, Nekadma panav be’toda bezmirot nariah lo, Ki El gadol Adonai u’melech gadol al kol Elohim, Asher be’yado meh’karay aretz, ve’toafot harim lo, Asher lo hayam ve’hu asahu, ve’yabeshet yadav yatsaru, Bo’u nishtahava, ve’nikhreah, nivrekha lifne Adonai osenu, Ki hu Eloheinu, ve’anachnu am marito, ve’tson yado. Psalm 95:1-7 (English Translation) Oh come, let us sing to the LORD! Let us shout joyfully to the Rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving; Let us shout joyfully to Him with psalms. For the LORD is the great God, And the great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth; The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it; And His hands formed the dry land. Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before the LORD our Maker. For He is our God, And we are the people of His pasture, the sheep of His hand.”