ქართული ტრადიციული საგალობლების გაცნობის პირველი დღიდანვე გამიჩნდა სურვილი გამომეკვლია ის კანონები, რის მიხედვითაც ისინი იქმნებოდა. ამაში პოლიფონიის ცოდნა დამეხმარა. პოლიფონიის სწავლა მარტივი ელემენტებიდან იწყება, რომლებსაც მივყავართ პოლიფონიის გვირგვინამდე, ფუგამდე. კვლევის დროს კი მოცემულობა იყო პირიქით, ანუ გაქვს სამხმიანი საგალობელი და ეძებ გზას, რომელიც მიგიყვანს საწყის წერტილამდე, საიდანაც იწყება მისი შექმნა.

წინამდებარე კვლევის მთავარი მიზანია შეიქმნას მყარი საფუძველი ქართულ ტრადიციულ საგალობელთა პოლიფონიის სახელმძღვანელოს შესაქმნელად, რომელში მოთავსებული კანონების მიხედვითაც შესაძლებელი გახდება საგალობლის შექმნა ტრადიციულ კანონიკაში.

ქართული ტრადიციული საგალობლების წერის ტექნიკის შესწავლა გზას გაუკვალავს ზოგადად ქართული საკომპოზიციო წერის ინდივიდუალურ, ქართულ ტრადიციებზე დაყრდნობილ წერის ტექნიკას. ქართულ შემოქმედებაში მსოფლიო გამოცდილების მუსიკის შექმნის ტექნიკის პარალელურად ქართული ტრადიციული საგალობლების შექმნის ტექნიკასაც ექნება თავისი გარკვეული ადგილი, რაც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად შეავსებს იმ წყვეტის გამო გამოწვეულ დანაკლისს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში რამოდენიმე საუკუნის მანძილზე გაგრძელდა და შესაფერისი კვალიც დატოვა.

ვფიქრობ, რომ მოცემული კვლევა იმ დიდი გზის დასაწყისია, რომელმაც სახელმძღვანელოს შექმნამდე უნდა მიგვიყვანოს. 

შრომა დაეფუძნა ქართული საეკლესიო გალობის რვატომეულს, რომლის შემდგენელი და მუსიკალური რედაქტორი გახლავთ მალხაზ ერქვანიძე.

I ტომი - 2019 წლის გამოცემა,  I I - ტომი, მე-2 გამოცემა 2006 წელი I I I ტომი მე-2 გამოცემა, IV ტომი მე-2 გამოცემა, 2009 წელი, V - ტომი 2008 წლის გამოცემა, VI - ტომი 2011 წლის გამოცემა, VII ტომი 2014 წლის გამოცემა, VIII - ტომი 2017 წლის გამოცემა.

თქვენს წინაშე წარმოდგენილია ნაშრომის პირველი ნაწილი, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობდა 2020 წლის 10 მაისიდან 2022 წლის 18 ივლისამდე.

ნაშრომი მინდა მივუძღვნა ჩემი პოლიფონიის პედაგოგის, ქართველი კომპოზიტორის არჩილ ჩიმაკაძის ნათელ ხსოვნას.

პატივისცემით

ნინო ჯანჯღავა

წიგნის გადმოსაწერი ბმული (PDF ფორმატში)
წიგნის საფასურის გადახდა ნებაყოფლობითია.
გადახდა შესაძლებელია PayPay პლატფორმაზე ან დაგვიკავშირდით მისამართზე saavtorostudia@gmail.com და მოგაწვდით საბანკო რეკვიზიტებს.

saxelmdzgvanelo

The polyphony basics of traditional Georgian chanting

From the first day I got in touch with Georgian traditional hymns, I had a desire to explore the laws according to which these hymns had been created. Of great help for me was the knowledge of polyphony – I studied strict and free styles of polyphony in all its diversity at the lectures of the composer Archil Chimakadze.

Introduction to polyphony begins via teaching the simple elements that make up polyphony and lead to  the crown of polyphony – fugue.

In the process of research, it was the reverse process, that is, you have a three-part hymn and you look for a path to lead you to the starting point where the creation of the hymn begins.

Present study aims at providing a solid foundation for the creation of a textbook on the polyphony of Georgian traditional hymns, which will allow to create a hymn in traditional canon according to the laws presented in it. 

Learning the technique of creating Georgian traditional hymns will pave the way for an individual technique of Georgian compositional writing based on Georgian traditions. Along with the world experienced technique of writing, the technique of creating traditional Georgian hymns will also hold its place in Georgian creativity. This, in my opinion, will significantly replenish the deficit caused by the interruption, that lasted several centuries in our country.

I think, that the study contains the ideas for additional research to be probably conducted by polyphonists, harmonists, solfegists, and form analysts. 

The work was based on: the eight-volume collection of Georgian church hymns, compiled and musically edited by Malkhaz Erkvanidze.

Volume I – issued in 2019; volume II – 2nd edition (2006); volume III – 2nd edition; volume IV –  2nd edition (2009); volume V – (2008); volume VI – (2011);  volume VII – (2014); volume VIII – (2017).

This, first part of the work, was prepared from 10 May, 2020 to 18 July, 2022.

I dedicate the work to the bright memory of my teacher of polyphony Georgian composer Archil Chimakadze.

Sincerely, 

Nino Janjgava

Download the book from here.
The book is free of charge, but you can donate through a PayPal platform or contact us with the address saavtorostudia@gmail.com and we'll provide a bank account requisites. Thank you!